ИЗЛОЖБА РИМСКИ НОВАЦ ИЗ ПЕТРОВАРАДИНА

Бројни налази археолошког материјала из римског времена, међу којима је и новац, показатељи су континуираног живота…