Најаве Догађаја

НА­ГРАД­НИ  КОН­КУРС  ФОТОГРАФИЈЕ  „ СРЕЋНА  ПОРОДИЦА“

ТЕ­МА: СРЕЋ­НА ПО­РО­ДИ­ЦА „Не­вен“ и Арс ака­де­ми­ја рас­пи­су­ју на­град­ни кон­курс за деч­ју ди­ги­тал­ну фо­то­гра­фи­ју на те­му „Срећ­на по­ро­ди­ца“. Кон­курс је отво­рен  за све уче­ни­ке основ­них и сред­њих

sanu

ДУХОВНИ ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ ОГРАНАК САНУ У НОВОМ САДУ организује предавање које ће одржати: Његово Преосвештенствo Епископ бачки Господин Иринеј ДУХОВНИ ОСНОВИ САВРЕМЕНЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ Свечана сала Огранка САНУ у

Top