ПОКРАЈИНА ДОДЕЛИЛА 110 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, доделио је данас уговоре представницима локалних самоуправа са територије АП Војводине, које су путем конкурса оствариле право на бесповрaтна средстава за подршку у реализацији пројеката у области заштите животне средине.Вредност ових уговора је 110 милиона динара.

Представницима локалних самуправа уговоре је уручио помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег, који је истакао да ће ресорни секретаријат на овај начин пружити финансијску подршку за реализацију укупно 36 пројеката у 27 локалних самоуправа у нашој покрајини.

„Реч је о два конкурса, од којих је један намењен финансирању и суфинансирању израде пројектно-техничке документације у области управљањa комуналним отпадним водама на територији АП Војводине, док је циљ другог усмерен на решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санације и рекултивације дивљих депонија и деградираних површина. У оквиру првог конкурса смо издвојили 60 милиона динара за помоћ локалним самоуправама у припреми документације за коначну реализацију самих пројеката – изградњу пречистача или канализационе мреже, што представља један од елементарних услова за чистију животну средину“ истакао је Ерцег.

Средства за подршку јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката у циљу обезбеђења стабилног и дугорочног одвођења отпадних вода, заштите и побољшања квалитета воде и животне средине уопште, смањење ризика по јавно здравље и унапређење квалитета живота становништва, подршке руралном развоју, стварања предуслова за одрживи друштвени и економски развој и смањења регионалних диспаритета Секретаријат је доделио градовима Зрењанину и Кикинди, и  општинама – Жабаљ, Оџаци, Тител, Апатин, Темерин, Кула, Житиште, Пећинци, Бела Црква, Беочин, Опово, Кањижа и Нова Црња.

„Укупно 50 милиона динара Покрајинска влада је определила је и за реализацију пројектних активности у области решавања неадекватног одлагања отпада.Депоније, генерално, представљају највеће загађиваче, што показују и разне студије и анализе. Таква слика не може бити више прихваћена као саставни и уобичајени део нашег окружења“, указао је Ерцег и нагласио да је задатак Секретаријата у наредном периоду подршка успостављању регионалног система за управљање отпадом, а који у Војводини већ постоје на подручју северне Бачке и северног  Баната са седиштем у Орому, који даје значајне резултате. Подршку ће добити и постојећи системи, а циљ је и изградња нових трансферних станица, што треба да допринесе смањењу издвајања средстава за овакве активности јер се надамо да ће то бити један од бенефита бриге коју показујемо“, истакао је Ерцег приликом данашњег потписивања уговора за које је рекао да су изузетно важни, јер се баве решавањем најбитнијих проблема у области заштите животне средине у нашој покрајини, поготово када узмемо у обзир чињеницу да у Војводини постоји преко 400 дивљих депонија.Рекао је и да је тај број био много већи, али да се адекватном бригом и успостављањем регионалног система за управљање комуналним отпадом доприноси  унапређењу у овој области, односно смањењу њиховог броја и спречавању настанка нових.

Уговоре за подршку у овој области додељени су представницима градова – Зрењанин, Панчево, Сомбор, Суботица и Нови Сад, и општинама – Сечањ, Пећинци, Нова Црња, Оџаци, Србобран, Тител, Житиште, Жабаљ, Опово, Беочин, Сремски Карловци, Нови кнежевац, Нови Бечеј, Бачка Топола, Сента и Пландиште.

Извор: Биро за односе са јавношћу Покрајинске владе

Администратор: ДНМ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *