ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ НОВОГ САДА

ВИСОKА ТЕХНИЧKА ШKОЛА СТРУKОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада је основана 1959. године као Виша машинска школа. Данас је једна од водећих високошколских установа, са 10 акредитованих студијских програма на основним и 2 на мастер струковним студијама, и функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији.

Обавештење о упису основних, мастер и кратких програма студија
у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду евидентирала је код Националног савета за високо образовање кратки програм студија “Информационе технологије”.
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, позива заинтересоване кандидате на упис Kратког програма студија Информационе технологије.
Програм у трајању од једног семестра, обухвата 7 предмета.
Право уписа имају сви кандидати са завршеном средњом школом.

Упис се обавља, према Kонкурсу, који се објављује на сајту школе (хттп://втснс.еду.рс/кратки-програм-студија-информационе…)
Први степен високошколског образовања – трогодишње основне струковне студије од 180 бодова (ЕСПБ):
Машинско инжењерство;
Друмски саобраћај;
Заштита од катастрофалних догађаја и пожара;
Заштита на раду;
Заштита животне средине;
Графичко инжењерство и дизајн;
Дизајн индустријских производа;
Веб дизајн;
Електротехника;
Информационе технологије.
После завршених основних струковних студија могу се наставити студије на неком од постојећих мастер струковних програма у нашој Школи, или на другим одговарајућим високошколским установама у земљи и иностранству.
Други степен високошколског образовања – двогодишње мастер струковне студије (као наставак основних студија) од 120 бодова (ЕСПБ):
Инжењерство заштите;
Информационе технологије.

Пракса у завршном семестру основних студија и у свакој години мастер студија
Висока техничка школа је у своје програме као важан сегмент укључила праксу. Последњи семестар на основним студијама студенти проводе на практичном раду у неком предузећу или установи. Стручна мастер пракса се организује на свакој студијској години мастер струковних студија. Трудимо се да ова пракса буде квалитетна, а то се постиже пажљивим избором партнерске организације и праћењем рада студената од стране професора-ментора и сарадника-коментора из организације. Резултат ове праксе је стицање искуства, прикупљање грађе за завршни рад, а дешава се и да студенти по завршетку студија добију посао управо тамо где су били на пракси.

Kонтакт:
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Адреса: Школска 1, 21 000 Нови Сад
Телефон: 021 48 92 511

Сајт: http://vtsns.edu.rs/​​​​
http://upis.vtsns.edu.rs/
Е – пошта: skola@vtsns.edu.rs
Facebook: https://www.facebook.com/vts.novisad​​​​
Instagram: https://www.instagram.com/vts_ns/​​​​
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/vtsns/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVbA9O0mMVkSDgRFHhDkbIQ/featured

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *