ШТЕДЕ НОВАЦ И ШТИТЕ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: У КОМПОСТИЛИШТУ НОВОСАДСКОГ „ЗЕЛЕНИЛА“ ГОДИШЊЕ ПРЕРАДЕ 970 ТОНА БИООТПАДА

ШТЕДЕ НОВАЦ И ШТИТЕ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: У КОМПОСТИЛИШТУ НОВОСАДСКОГ "ЗЕЛЕНИЛА" ГОДИШЊЕ ПРЕРАДЕ 970 ТОНА БИООТПАДА