СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ОБЕЛЕЖИЛО ЈЕ 160 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ОБЕЛЕЖИЛО ЈЕ 160 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА