ЗАВРШЕНА ДРУГА ФАЗА ,,ПРОЈЕКТА 33-ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА УСТАНОВА КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ“

„Пројекат 33 – Јачање капацитета установа културе у Новом Саду за стратешко планирање“ који има за…