OTKRIVANJE SKULPTURE NIKOLE ZARIĆA

Otkrivanje skulpture Nikole Zarića “Homcerf” (Čovek jelen), četvrtak 27. april 2023. godine, 12.00 časova.