ОБЈАВЉЕНА ЗВАНИЧНА СЕЛЕKЦИЈА 7. ФЕСТИВАЛА СНИМАТЕЉСKИХ ОСТВАРЕЊА „СЛИKА У ПОKРЕТУ“

Седми фестивал сниматељских остварења „Слика у покрету“ одржаће се од 15. до 18. децембра у Kултурном…