ЗА НАЈБОЉЕ ДИПЛОМИРАНЕ СТУДЕНТЕ ПЛАЋЕНА СТРУЧНА ПРАКСА У ПОКРАЈИНСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Десет најбољих студената који су дипломирали на факултетима са седиштем у АП Војводини у школској 2020/2021.…