САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Матерински додатак за незапослене мајке у АП Војводини које роде треће или четврто дете износиће 22.500 динара месечно у 2023. години, утврђено је решењем које је данас донела Покрајинска влада.

Процењује се да ће у овој години право на ту помоћ остварити око 1.300 незапослених мајки, а за реализацију ове демографске мере планирана су средства у износу од 360 милиона динара.

Право на матерински додатак незапослене мајке остварују у трајању од 24 месеца.

На данашњој седници донета је Одлука о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине за 2023. годину.

За ову намену је опредељено укупно 250 милиона динара, а средства се додељују путем јавног конкурса који ће расписати Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Право на ове субвенције имају породице (брачне и ванбрачне заједнице с децом, као и једнородитељске породице) на територији АП Војводине у којима се – почев од 1. јануара 2022. године па до дана расписивања конкурса – роди треће или четврто дете.

Покрајинска влада ће у 2023. години суфинансирати трошкове поступка вантелесне оплодње у износу од 240.000 динара, од чега је 40.000 за замрзавање ембриона. Трошкови криоембриотрансфера (поступак вантелесне оплодње из замрзнутог материјала) суфинансираће се у износу од 100.000 динара.

За ову меру подршке планирано је укупно 40 милиона динара, а процењено је да ће право на ову помоћ остварити 130 парова..

Покрајинска влада донела је Покрајински акциони план запошљавања у АП Војводини за 2023. годину, којим се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују мере како би се омогућио стабилан и одржив раст запослености у Покрајини.

За реализацију мера запошљавања у 2023. години обезбеђено је 50,5 милиона динара, и то за субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање, субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица, јавне радове и стручну праксу, као и за обуке у професионалним и радним вештинама.

У овом планском документу се наводи да је активна политика запошљавања у 2023. години усмерена на реализацију активности које ће дати резултате на кратак рок, али и на оне које ће у средњорочном периоду довести до успостављања стабилног и одрживог тренда раста запослености, смањивања регионалних разлика, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада, подстицања социјалне инклузије и збрињавања вишкова радника којима ће радни однос престати по основу реструктурирања предузећа.

При изради овог плана запошљавања узети су у обзир стратешки правци и циљеви Стратегије запошљавања у Србији за период од 2021. до 2026. године.

Покрајинска влада је на данашњој седници разрешила дужности директора Фонда „Европски послови“ АП Војводине Александра Симурдића, на лични захтев. За новог директора, на период од четири године, именован је Огњен Допуђ.

Донето је и решење да се за директора Покрајинског фонда за развој пољопривреде, на период од четири године, именује Виктор Молнар.

Установи Студентски културни центар Нови Сад усмерено је 77,7 милиона динара за пројекат опремања Студентског културног центра.

Извор: Биро за односе са јавношћу Покрајинске владе

Администратор: ДНМ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *