Nalazite se ovde
Početna > Kulturna Politika > PROTEST „PRAVDA ZA DECU“ – BEOGRAD – 20.03.2018.

PROTEST „PRAVDA ZA DECU“ – BEOGRAD – 20.03.2018.

Protest protiv diskriminacije dečjih i muških prava, “Pravda za decu“, organizovan je utorak, 20.03.2018. godine u Beogradu, ispred Ministarstva rada i socijalne politike, Nemanjina 22-24 u Beogradu s početkom u 11:59 časova.
Na skupu se okupilo oko tridesetak žena i muškaraca koji se zalažu za Porodična prava. Inicijator skupa je udruženje „Muška sigurnost – sigurnost za sve“, a skup je podržalo više udruženja iz nekoliko gradova Srbije.

Kako saznajemo od jednog od organizatora protesnog skupa, Zorana Mitrovića, ovom prilikom su okupljeni građani nadležnom organu, Ministarstvu rada i socijalne politike, predali zahteve:

  1. Smena Dragana Vulevića, načelnika Odeljenja za upravno-nadzorne poslove Sektora za brigu o porodici, kao prvoodgovornog za sve nezakonite i nepravilne radnje i odluke u centrima za socijalni rad, širom Srbije, na koje pojedinci i udruženja, usmeno i pismeno ukazuju godinama unazad, a koje su nanele trajne i nepopravljive posledice u životima na hiljade dece u Republici Srbiji.
  2. Suspendovanje  svih radnika u ustanovama socijalne zaštite za koje se dokaže da su plaćeni od strane inostranih privatnih kompanija i fondacija, u postupcima međunarodnih usvojenja.
  3. Reforma centara za socijalni rad, u pogledu sprovođenja postupaka davanja stručnog mišljenja      sudovima, sprovođenja preventivnog i korektivnog nazora nad vršenjem roditeljskog prava, postupaka  usvojenja i pomoći porodici.
  4. U cilju sprečavanja korupcije i zloupotreba zahtevamo snimanje svih radnji, stalno postavljenim video nazorom, u postupcima davanja stručnog mišljenja sudovima, uz potkrepljivanje istih stručnih mišljenja dokazima na osnovu kojih je utvrđeno činjenično stanje.
  5. Ukidanje diskriminacije po polnoj osnovi u postupcima davanja stručnih mišljenja sudovima od strane organa starateljstva, onemogućavanje otuđivanja dece od roditelja sa kojim ne žive, prestanak manipulalcije terminima: „kontakti“, „viđenja“, prestanak zloupotrebe prava deteta na participaju u postupcima neprimerenim metodama utvrđivanja autentičnog mišljenja deteta, podvođenje otuđivanje dece pođasne zakonske pravne norme – nasilja u porodici, grubo zanemarivanje dužnosti roditelja iz sadržine roditeljskog prava i zloupotrebu roditeljskog prava.

Beograd, 20. mart 2018. godine

NVO „Muška sigurnost – sigurnost za sve“

Na snimku  se može pogledati  govor sa protesnog skupa.


Od organizatora skupa saznajemo da je cilj ovakvim okupljanjem da savesni roditelji skrenu pažnju nadležnim organima na probleme porodice, samohranih roditelja i hranitelja.

Očevi često „ne mogu da ostvare pravo održavanja ličnih odnosa sa detetom“, jer uglavnom majke dobijaju starateljstvo prilikom razvoda braka. Deca i očevi su često diskriminisani, o čemu je svedočio i Zoran Mirović.

Protest su podržale i žene, koje su svesne značaja očeva u odrastanju dece.

Na osnovu razgovora sa građanima koji su protestovali, može se zaključiti da je porodica sve ugroženija, a da nadležne institucije nedovoljno rade na zaštiti porodice, što je suprotno Ustavu Srbije članu 66 – Posebna zaštita porodice i Porodičnom zakonu, član 2, stav 1, porodica uživa posebnu zaštitu države.

Ostaje da se vidi šta će nadležni organi uraditi u vezi predatih zahteva, i da li će pojačati kontrolu državnih radnika i sprečiti dalju diskriminaciju nad decom, očevima i majkama koji traže zaštitu. Obaveza države je da štiti porodicu a ne da je diskriminiše.

Diskriminacija je zakonom zabranjena, Ustav Srbije  član 21– Zabrana diskriminacije.

Organizatori najavljuju nastavak protesta i borbe za Porodična prava svih ugroženiih.

Izvor: TV Ars Medija

 Željko Savić, video novinar

Ostavite odgovor

Top