ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САВЕТОДАВНИХ И ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ БИЉА ДОДЕЉЕНО 188 МИЛИОНА ДИНАРА

За унапређење саветодавних и прогнозно-извештајних послова у заштити биља додељено 188 милиона динара.