ИЗЛОЖБА ,,UNTER ANDEREN-МЕЂУ ДРУГИМА (60 ПОРТРЕТА- 60 ПРИЧА)“

Музеј града Новог Сада од 2000. године, са прекидима, сарађује са Централним Музејом Подунавских Шваба из…