ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ ВОЈВОДИНЕ – ИНТЕРВЈУ РУЖИЦА БАБЕЦ

АП Војводина је у последњих десет година у експанзији органске производње хране, као и етно и екотуризма.…