СВЕТ ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ- ВИДЕО АРТ У ПОНОЋ

Циклус: СВЕТ ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ Амерички кутак, Нови Сад, Кеј жртава рације 2б  „Видеоарт у поноћ“, Берлин…