ВЛАДА ЈОЛЕР, СТЕВАН КОЈИЋ – НОВИ ЕКСТРАКТИВИЗАМ: О МАШИНАМА, ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ЉУДИ И ПРИРОДЕ

ВЛАДАН ЈОЛЕР, СТЕВАН КОЈИЋ НОВИ ЕКСТРАКТИВИЗАМ: о машинама, експлоатацији људи и природе NEW EXTRACTIVISM: On Machines,…