СТАРА ДОБРА ПИСАЋА МАШИНА – ИЗЛОЖБА ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ЕНБРЕА ХАЛАСА

Извор: ТВ Арс Медија