ТРАГОВИ УЛИКСА: ОДЈЕЦИ СТВАРАЛАШТВА ЏЕЈМСА ЏОЈСА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Траговима Уликса: одјеци стваралаштва Џејмса Џојса у српској књижевности