АНДРЕЈ ТИШМА О ВИДЕО – ФЕСТИВАЛУ „СТРУЈАЊА“, САД

АНДРЕЈ ЗИШМА О ВИДЕО - ФЕСТИВАЛУ "СТРУЈАЊА", САД

ВИДЕО РАДОВИ ЕШ ТОРПА, САД

Циклус: СВЕТ ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ Амерички кутак, Нови Сад, Петра Драпшина 3 Четвртак 10. мај, 2018. у…