ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЊИГЕ – ПРЕПИСКА СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА СА СТРАНЦИМА

Извор: Градска библиотека у Новом Саду