ЛЕГАТ ФЕЂЕ СОРЕТИЋА ИЗ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА РУМА

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЛЕГАТ ФЕЂЕ СОРЕТИЋА ИЗ ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА РУМА

ПОЗИВНИЦА ЗА ИЗЛОЖБУ ДУБРАВКЕ ЛАЗИЋ „ВАРИЈАЦИЈЕ“

ПОЗИВНИЦА ЗА ИЗЛОЖБУ ДУБРАВКЕ ЛАЗИЋ "ВАРИЈАЦИЈЕ"

ПОЗИВНИЦА ЗА ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА ЛОМЕ „ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ ТОПОНОМАСТИКЕ“

ПОЗИВНИЦА ЗА ПРЕДАВАЊЕ АКАДЕМИКА АЛЕКСАНДРА ЛОМЕ "ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ ТОПОНОМАСТИКЕ"