НОВОСАДСКИ КЛУБ ПОНОВО РАДИ!

У среду, 7. фебруара, у просторијама Новосадског клуба (Змај Јовина 3/I), предавање  о почецима пиварства у Војводини…