ПРОЈЕКАТ РЕКОНЗЕРВАЦИЈА- МУЗЕЈСКИ РАЗГОВОРИ „ШТА СВЕ ВРЕМЕ (У)ЧИНИ ВИДЉИВИМ НА УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ?“

ПРОЈЕКАТ РЕКОНЗЕРВАЦИЈА- МУЗЕЈСКИ РАЗГОВОРИ „ШТА СВЕ ВРЕМЕ (У)ЧИНИ ВИДЉИВИМ НА УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ?"