КУПИНИК (АЛЕКСАНДРОВ ГАЈ) – СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОД КОЛОНИЗАЦИЈЕ

Купиник (Александров Гај) – Свечаност поводом 100 година од колонизације