ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРИОРИТЕТА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ – ИНФОРМИСАЊЕ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Драгана Милошевић данас је у…