ЈАВНA ТРИБИНA – ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ДО НАСИЉА НАД ПОРОДИЦОМ

ПОЗИВ НА ЈАВНУ ТРИБИНУ ПОД НАЗИВОМ „Од насиља у породици до насиља над породицом“ Организатори трибине су:…