ИЗ ПЕРА ЈЕДНЕ СРЕМИЦЕ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРКЕ ПОЈЕЗИЈЕ ВЕСНЕ ФЕКЕТЕ