,,ИСПИС И СТРУЈ“ – ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Извор: Градска библиотека у Новом Саду