ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ПОЗОРИШНИХ ФОРМИ ЗА ДЕЦУ

Фестивал кратких позоришних форми за децу „ТЕАТАР НА ДАР“ У складу са донетом Стратегијом културног развоја…