ПРОЈЕКАТ ,,CROSS OPERA“: ДРУГОСТ, СТРАХ И ОТКРИЋЕ

Cross Opera: Другост, страх и откриће Cross Opera, пројекат суфинансиран средствима програма Европске уније Креативна Европа – потпрограм „Култура“, је…