KULTURNI MOST NA BALKANU – SVETSKA L’OPERA O SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU

Odjek koji je imala manifestacija Internacionalni operski dani, a posebno panel diskusija Muzički mostovi, nije se…