DUNAVSKI DIJALOZI OD 7. DO 28. SEPTEMBRA

Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi 2021

DRUŠTVO I UMETNOST U OKOLNOSTIMA IZNUĐENE REALNOSTI

Novi Sad, septembar 2021.

1. Centralna izložba DRUŠTVO I UMETNOST U OKOLNOSTIMA IZNUĐENE REALNOSTI

U doba korone bezbednosno pravilo distance između pojedinačnih individua dobilo je drugačije značenje jer su se pojavila distanciranja u brojnim međuljudskim odnosima – u političkim, ekonomskim, sociološkim, ekološkim, pa čak i u naučnim oblastima. Poremećen je uobičajeni dijalektički tok stvari a pandemija i „besni kapitalizam“ su pokazli da je bolest – stvarna i metaforička – postala osobenost čitavog društva koja je proistekla iz sistemskog zanemarivanja brige o čoveku čak i u najrazvijenijim državnim sistemima. Zapravo, savremeno društvo se našlo u okolnostima iznuđene realnosti a upravo to pokazuje (i dokazuje!) centralna izložba. Istovremeno, izložba naglašava značaj novih umetničkih estetsko-etičkih sistema kojima učesnici (iz Nemačke, Austrije, Srbije i Bugarske) nastoje da izvrše „popravke sveta u krizi“, kako je to svojevremeno zapisao Bonami. Novim tehnološkim postupcima Ana Prvački i Antoni Rayzhekov su posvećeni temi pandemijske krize i njenog uticaja na svakodnevni život; Venelin Shurelov i Ana Vasof ukazujuu na šablonizaciju čovekovog življenja u uslovima umreženih kapitalističkih, tehnoloških i drugih zadatosti današnje (iznuđene) realnosti, dok se Stevan Kojić u svojim kompjuterski sistemima posvećuje ekologiji stvaranjem elektronsko-bioloških sinteza.

2. UMETNIČKI DIJALOG: NOVI SAD – TEMIŠVAR

Umetnički dijalog: Novi Sad – Temišvar se na Dunavskim dijalozima priređuje u kontinuitetu   od 2016. godine kada su  dva geografski i kulturološki bliska grada proglašeni za Evropske prestonice kulture 2021. Zahvaljujući izuzetnoj saradnji galerija Bel art u Novom Sadu i Jeca galerije u Temišvaru, umetnici i njihovi radovi se postavljjau u specifičan dijaloški odnos u duhu  osnovne ideja Festivala. Kustoska namera je da se identifikuju tačke slučajnosti, kovergencije ili supotsavljanja  između individualnih umetničkih senzibiluteta i jezika.  Ovi  „umetnički dijalozi“  nameću „prošireno“ delovanje, novo i drugačije sagledavanje, otkriće drugačije percepcije i kontekstualne pozicije umetničkog dela u svakodnevnoj zbilji Ovogodišnja postavka radova medijske umetnosti se formira u  autentičnim alternativnim prostorima Petrovaradinske tvrđave i Podgrađa  Čuvenu tvrđavu na Dunavu je izgradila Austrija (u periodu od 1692-1780) zbog stalne opasnosti od Turaka i blizine granice sa Osmanskim carstvom. Svest o istorijskoj distanci, neočekivani spoj (ili konfrontacija) duha dve epohe „izoštrava“ dejstvo odabranih radova  novosadskih i temišvarskih umetniuka.

3. BUGARSKO SRPSKI UMETNIČKI DIJALOZI

U osnovi Internacionalnog fetsivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi jesu nastojanja  da se omoguće direktni kontakti srpskih umetnika sa umetnicima iz zemalja dunavskog regiona. „Oni koji umeju da razgovaraju mogu sebe neizmerno da obogate i razviju“ govorio je Horhe Luis Borhes. To načelo je, kkao su dosadašnje izložbe  pokazale – održivo  i u vizuelnim umetnostima. Za ovu izložbu kustoskinje Nadežda Džakova iz Bugarske i Slavica Popov iz Srbije su odabrale po tri umetnika – nastojeći da iznađu prave kombinacije njihovih koncepata kako bi dobile određenu informaciju o njihovim sličnostima  i razlikama ali i o sposobnosti umetnosti da bude univerzalni odgovor na impulse kriznog sveta i vremena u kome živimo.

4. Novi Sad+ KAROLINA MUDRINSKI

Karolina Mudrinski je novosadska umetnica koja se tokom svog dosadašnjeg rada afirmisala kao science hibrids autor. Njena umetnost sadrži bazičnu naučnu podlogu a takvo interesovanje je stekla u porodici, tačnije od svog oca koji je istaknuti matematičar.

Njena instalacija koja će biti prezentovana na ovogodišnjim Dunavskim dijalozima predstavlja pokušaj vizuelizaciju matematičke teorije kojom se objašnjava odnos i međusobno delovanje dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora te sagledavanje i predočavanje odnosa beskonačnog i konačnog prostora u umetničkom izrazu.

5. Međunarodna  konferencija DRUŠTVO I UMETNOST U OKOLNOSTIMA IZNUĐENE REALNOSTI

Ova konferencija razmatra mogućnost adekvatnog umetničkog odgovora aktuelnom svetu. Epohalna kriza i napetost sveta je uzrokovana delovanjem „besnog kapitalizma“ jer su velike korporacije i njihovi vlasnici čitav svet pretvorili u vlastiti resurs – jednako (zlo)upotrebljavajući ljude i  prirodu – ni jednog trenutka ne mareći za sudbinu i budućnost čitave populacije…. Na konferenciji se traga za adekvatnom reakcijom i odgovorom umetnosti.  U tom smislu se čini veoma značajnom jedna reaktualizovana rečenica srpskog i jugoslovenskog književnika jevrejskog porekla Oskara Daviča (1909-1989): „Traganje za čovekom, to je jedina validna filozofija danas, jedina održiva filozofija!“ A takav stav od umetnika zahteva da, pored kritičkog „komentarisanja“ aktuelne stvarnosti, podrazumeva i obaveznu afirmaciju zasebnosti umetnosti; insistiranje na poštovanju kultivisanih  estetskih sistema i suštinskih etičkih načela – kako bi umetničko delo čoveku našeg doba postala smisleno utočište i neka vrsta „sigurne kuće“.

PROGRAM FESTIVALA

Izložba DRUŠTVO I UMETNOST U OKOLNOSTIMA IZNUĐENE REALNOSTI

Kustosi /: Venelin Shurelov, Sava Stepanov

Lokacija /: MSUV

Umetnici : Venelin Shurelov, Antoni Rayzhekov, Anna Vasof, Ana Prvački, Stevan Kojić

* * *

BUGARSKO SRPSKI UMETNIČKI DIJALOZI

Kustoskinje : Nadezhda Dzhakova, Slavica Popov

Lokacija /: SULUV

Umetnici   Sasho Stoitzov, diSTRUKTURA

Lokacija /: Mali Likovni Salon

Umetnici /: Ludmil Lazarov, Ana Vrtačnik

Lokacija /: BEL ART

Umetnici /: Yavor Kostadinov, Monika Sigeti

* * *

DIJALOZI TEMIŠVAR – NOVI SAD

Kustoskinje/: Diana Marincu, Sanja Kojić Mladenov

Umetnici : Anica Vučetić, Oana Paula Vainer

Lokacija /: Podzemne vojne galerije Umetnici /: Danica Bićanić, Andreea Medar

Lokacija : Trg Prote Mihaldžića

Umetnici : Dragan Vojvodić, Liliana Mercioiu Popa

* * *

Izložba NOVI SAD +

Kustoskinja/: Svetlana Mladenov

Lokacija: Likovni Salon KCNS

Umetnica : Karolina Mudrinski

* * *

Međunarodna  konferencija

DRUŠTVO I UMETNOST U OKOLNOSTIMA IZNUĐENE REALNOSTI

Moderatorka : Vesna Latinović

Lokacija/: MSUV Vojvodina

Govornici : Sanja Kojić Mladenov, Sava Stepanov, Slavica Popov, Nataša Teofilović, Ivana Sremčević Matijević (RS), Nadezhda Dzhakova, Venelin Shurelov (BG), Diana Marincu (RO), Tomohiro Okada (JP), Charles Merewether (GE), Adeline Kueh (SG), Vuyisile Mshdulu (ZA)

Izvor: Dunavski dijalozi

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *