ИЗЛОЖБА СВИХ РАДОВА СА КОНКУРСА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИЈИ МЕМОРИЈАЛНИ ПРОЈЕКАТ НОВОГ САДА

На конкурсу за Меморијални центар, најзначајнији меморијални пројекат Новог Сада, изабрано је решење ауторског тима „Spring…