ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ У АПВ“

Одржана конференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у АП Војводини“ Нови Сад,…