Nalazite se ovde
Početna > Kultura > Slikarstvo > IZLOŽBA PROF. JOVANA PANTIĆA – CRTEŽI, RETROSPEKTIVA 70-TE I 80-TE

IZLOŽBA PROF. JOVANA PANTIĆA – CRTEŽI, RETROSPEKTIVA 70-TE I 80-TE

Izložba prof. Jovana Pantića pod nazivom „Crteži, retrospektiva 70-te i 80-te“otvorena je u galeriji „LAVISTA“ u Novom Sadu, 15.06.2018. u 19 časova, u prisustvu ljubitelja umetnosti i prijatelja autora. Izložbu je otvorio mr Danilo Vuksanović, ugledni novosadski likovni kritičar. Izložbu mogu pogledati svi zainteresovani do 30.06.2018. u galerija „LAVISTA“, Mite Ružića 2, Novi Sad.

fotografija sa otvaranja.

Snimak sa otvaranja.

fotografija sa otvaranja.

Izložba predstavlja crteže koje je autor izradio tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka istražujući odjeke Mediale i prezentirajući karakteristike prepoznatljive škole beogradskog crteža. Zastupljene tehnike su crteži perom, lavirani kineski tuš, olovke u boji. Motivi su uglavnom ljudske figure, aktovi u poznijim godinama sa uskovitlanim malim delovima, raznih čudnih predmeta bez namene, koji oko ili pored centralnih motiva čine poseban svet simularkuma, ilustrujući blagi užas aktuelnog crnog talasa sedamdesetih.

Pored aktova, kao motivi crteža pojavljuju se delovi lutaka i gomile čudnih elemenata koji svojom atmosferom oslikavaju vreme i poimanje osamdesetih, početak kulture potrošačkog društva i sintagme đubrišta.


Retrospektivne izložbe ovog tipa su retke i uvek donose nove poglede, paralele, preispitivanja i želju autora da izloži neke od korena svog stvaralaštva.

fotografija sa otvaranja.

Pripremanje, 1983, lavirani tuš

Linija trajanja Jovana Pantića

U savremenom umetničkom diskursu likovnog jezika, nezavisno od aktuelnih i nemilosrdnih tendencija po prirodu slike, fenomen crteža opstaje sledeći prastari niz univerzalnih i primordijalnih tekovina kulture. Tradicija srpskog crteža može se podičiti mnoštvom vanrednih ostvarenja prepoznatih u svetu, i gotovo uvek, ta tradicija ugrađena je u monumentalne slikarske opuse čuvenih srpskih umetnika. Izdvajanje pojedinih pojava katkad je nepravedno u odnosu na smisao celovitosti. Ipak, crtački segment stvaralaštva Jovana Pantića u najboljoj meri odražava mogući presek ukupnog dometa naše  bogate crtačke umetnosti. Poštujući elementarne likovne vrednosti, u objektivu istraživačkog postupka,  Pantićeva crtačka tehnika je razgranata u višeznačnoj optici linije. Linija, azbučno oruđe umetničkog izraza na Pantićevim crtežima postavlja ubedljivo svojstvo ideje u okvirima figuracije, prostornosti ili asocijativnosti.

Prefiksi gusto nanizanih crtica, nacrti metafizičkih espapa, kao i zatamnjene površine izrazitog grafizma, redom ostvaruju predstave sofisticirane složenosti u kojima naziremo kulise za neodigrani mizanscen – u kome glavnu ulogu igra čovek/otuđenik, zamišljen i zavaljan poput maštovitog oblaka. Krvotok unutarnje misli nesvesnog toka energije – crtež, na Pantićevim papirima omogućava posmatraču da odvaga svekoliku dubinu mitskih dimenzija. Dimenzija neograničene vizure i moguća tumačenja crtačke sposobnosti Jovana Pantića odmaknuti su od tehnologizovanog i kontrole željnog proizvoda savremenog umetničkog praksisa koji odavno negira duhovno, transcedentno, religijsko, uzvišeno, tajnovito, magijsko, alhemijsko, fantazmagorično i svako drugo kreativno nastojanje klasične provenijencije.

Uzusi nasleđa sačinjavaju karakter njegovog nerva, izraslog iz okrilja najfinijih medijalskih opsena. Za Pantića crtež predstavlja omeđeni konstruktivni način mišljenja unutar koga se potvrđuje stara istina koja kaže da je umetnost neprestano motrenje u samoga sebe, u dubokoj tmini tajne koju jedino linija može da rasvetli. Linija trajanja Jovana Pantića.

Mr Danilo Vuksanović

fotografija sa otvaranja.

Jovan Pantić rođen je 24. februara 1950.godine u Valjevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1971. godine na likovnoj grupi Više pedagoške škole u Beogradu. Osnovne studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1976. godine kao diplomirani slikar, a zvanje magistra umetnosti je stekao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu iz oblasti konzervacije slika 1982. godine. Završio je 1992. godine Cours Binder, Recent Methods in the Lining of Pintings, (The Getty Conservation Institute, Los Angeles, California, U.S.A. and the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Conservation, Copenhagen, Denmark)u Kopenhagenu. Od 1983. godine je radio u Narodnom muzeju u Beogradu, a 2015. godine otišao u penziju kao muzejski savetnik restaurator. Predavao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i kao redovni profesor na Akademiji SPC za umetnost i konservaciju u Beogradu na predmetu konzervacija slika.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja iz oblasti zaštite kulturnih dobara.
Redovan je član Udruženja likovnih umetnika Srbije, Društva konzervatora Srbije i Udruženja konzervatora, restauratora i ljubitelja umetnosti Reantika.
Izlagao je na 17 grupnih i 9 samostalnih izložbi.

 

Likovni prikaz: Danilo Vuksanović

Fotografije i video: Željko Savić

Izvor: TV Ars Medija

2 thoughts on “IZLOŽBA PROF. JOVANA PANTIĆA – CRTEŽI, RETROSPEKTIVA 70-TE I 80-TE

  1. Pozdrav iz Berlina.
    Čestitam i ponisim se sa tobom !
    Odlicna izlozba. Na visokom evropskom rangu!
    Pozdrsv
    Ljilja Ruhnke

Ostavite odgovor

Top